ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 1845-1915

An analysis of the Μητρωον Αρρενων (male registry) of the Fiskardo area yields insight into the families that lived in the area between 1845 and 1915. The raw records are birth records of males indicating year of birth, father of male child, village of birth, and family name. We analyze the raw records below to answer questions like which families occur in which villages, which are the most populous villages/families, which are the most popular names. If you have specific questions you would like answered from the raw records or comments on the analysis, let me know.

Summary

The summary table shows a count of male births, villages and families in the analysis
Male births1105
Villages17
Famillies45

Villages

Analysis of Birth by Village.
 BirthsVillages AlphabeticalVillages by Weight
Antippata74/6.7%Antipas (63/85.1%)
Chrisafis (1/1.4%)
Patrikios (1/1.4%)
Potamianos (2/2.7%)
Vandoros (6/8.1%)
Yanoulatos (1/1.4%)
Antipas (63/85.1%)
Vandoros (6/8.1%)
Potamianos (2/2.7%)
Yanoulatos (1/1.4%)
Patrikios (1/1.4%)
Chrisafis (1/1.4%)
Barzoukata56/5.1%Antipas (5/8.9%)
Barzoukas (38/67.9%)
Kondogouris (1/1.8%)
Matsoukis (2/3.6%)
Patrikios (5/8.9%)
Vandoros (4/7.1%)
Vrionis (1/1.8%)
Barzoukas (38/67.9%)
Patrikios (5/8.9%)
Antipas (5/8.9%)
Vandoros (4/7.1%)
Matsoukis (2/3.6%)
Vrionis (1/1.8%)
Kondogouris (1/1.8%)
Dikolata1/0.1%Tselentis (1/100.0%)
Tselentis (1/100.0%)
Divolos16/1.4%Vandoros (16/100.0%)
Vandoros (16/100.0%)
Fiskardo133/12.0%Antipas (8/6.0%)
Dandalos (1/0.8%)
Feredinos (2/1.5%)
Germenis (10/7.5%)
Kakaviotis (2/1.5%)
Kantas (1/0.8%)
Karousos (12/9.0%)
Kokolis (3/2.3%)
Kondogouris (4/3.0%)
Kondouris (2/1.5%)
Matsoukis (2/1.5%)
Panas (4/3.0%)
Patrikios (6/4.5%)
Peridolaris (1/0.8%)
Razis (2/1.5%)
Thomopoulos (1/0.8%)
Tselentis (53/39.8%)
Valsamis (1/0.8%)
Vandoros (13/9.8%)
Vasilatos (5/3.8%)
Tselentis (53/39.8%)
Vandoros (13/9.8%)
Karousos (12/9.0%)
Germenis (10/7.5%)
Antipas (8/6.0%)
Patrikios (6/4.5%)
Vasilatos (5/3.8%)
Panas (4/3.0%)
Kondogouris (4/3.0%)
Kokolis (3/2.3%)
Razis (2/1.5%)
Matsoukis (2/1.5%)
Kondouris (2/1.5%)
Kakaviotis (2/1.5%)
Feredinos (2/1.5%)
Valsamis (1/0.8%)
Thomopoulos (1/0.8%)
Peridolaris (1/0.8%)
Kantas (1/0.8%)
Dandalos (1/0.8%)
Frassata63/5.7%Antipas (2/3.2%)
Charitanos (1/1.6%)
Feredinos (3/4.8%)
Germenis (1/1.6%)
Kavadias (4/6.3%)
Vandoros (50/79.4%)
Vasilatos (2/3.2%)
Vandoros (50/79.4%)
Kavadias (4/6.3%)
Feredinos (3/4.8%)
Vasilatos (2/3.2%)
Antipas (2/3.2%)
Germenis (1/1.6%)
Charitanos (1/1.6%)
Germenata136/12.3%Antipas (8/5.9%)
Germenis (124/91.2%)
Kondogouris (1/0.7%)
Mavromatis (3/2.2%)
Germenis (124/91.2%)
Antipas (8/5.9%)
Mavromatis (3/2.2%)
Kondogouris (1/0.7%)
Granstianata9/0.8%Kokolis (9/100.0%)
Kokolis (9/100.0%)
Granzatiata2/0.2%Kokolis (1/50.0%)
Touliatos (1/50.0%)
Touliatos (1/50.0%)
Kokolis (1/50.0%)
Katsarata39/3.5%Antipas (2/5.1%)
Kavadias (4/10.3%)
Kondogouris (26/66.7%)
Matsoukis (1/2.6%)
Vandoros (1/2.6%)
Vasilatos (1/2.6%)
Yanoulatos (4/10.3%)
Kondogouris (26/66.7%)
Yanoulatos (4/10.3%)
Kavadias (4/10.3%)
Antipas (2/5.1%)
Vasilatos (1/2.6%)
Vandoros (1/2.6%)
Matsoukis (1/2.6%)
Markantonata57/5.2%Barzoukas (1/1.8%)
Patrikios (51/89.5%)
Tselentis (1/1.8%)
Vandoros (4/7.0%)
Patrikios (51/89.5%)
Vandoros (4/7.0%)
Tselentis (1/1.8%)
Barzoukas (1/1.8%)
Matheata14/1.3%Diamantis (1/7.1%)
Touliatos (1/7.1%)
Vasilatos (12/85.7%)
Vasilatos (12/85.7%)
Touliatos (1/7.1%)
Diamantis (1/7.1%)
Matsoukata141/12.8%Antipas (2/1.4%)
Barzoukas (7/5.0%)
Kolaitis (5/3.5%)
Kondogouris (6/4.3%)
Kondouris (6/4.3%)
Matsoukis (73/51.8%)
Palikisianos (1/0.7%)
Patrikios (36/25.5%)
Tzortzatos (5/3.5%)
Matsoukis (73/51.8%)
Patrikios (36/25.5%)
Barzoukas (7/5.0%)
Kondouris (6/4.3%)
Kondogouris (6/4.3%)
Tzortzatos (5/3.5%)
Kolaitis (5/3.5%)
Antipas (2/1.4%)
Palikisianos (1/0.7%)
Paliostari33/3.0%Anninos (2/6.1%)
Antipas (1/3.0%)
Charitanos (3/9.1%)
Charitantos (1/3.0%)
Charitatos (4/12.1%)
Kallinikos (4/12.1%)
Touliatos (16/48.5%)
Vasilatos (2/6.1%)
Touliatos (16/48.5%)
Kallinikos (4/12.1%)
Charitatos (4/12.1%)
Charitanos (3/9.1%)
Vasilatos (2/6.1%)
Anninos (2/6.1%)
Charitantos (1/3.0%)
Antipas (1/3.0%)
Psillithria58/5.2%Antipas (41/70.7%)
Ardavanis (1/1.7%)
Germenis (1/1.7%)
Kallinikos (1/1.7%)
Kokolis (1/1.7%)
Kondogouris (1/1.7%)
Liosatos (1/1.7%)
Patrikios (4/6.9%)
Vandoros (2/3.4%)
Vasilatos (2/3.4%)
Ventouras (3/5.2%)
Antipas (41/70.7%)
Patrikios (4/6.9%)
Ventouras (3/5.2%)
Vasilatos (2/3.4%)
Vandoros (2/3.4%)
Liosatos (1/1.7%)
Kondogouris (1/1.7%)
Kokolis (1/1.7%)
Kallinikos (1/1.7%)
Germenis (1/1.7%)
Ardavanis (1/1.7%)
Steliata30/2.7%Antipas (29/96.7%)
Vandoros (1/3.3%)
Antipas (29/96.7%)
Vandoros (1/3.3%)
Tselentata243/22.0%Antipas (5/2.1%)
Arvanitis (1/0.4%)
Kapsalis (2/0.8%)
Kavadias (5/2.1%)
Kondogouris (2/0.8%)
Panas (3/1.2%)
Pappadatos (1/0.4%)
Prokopis (5/2.1%)
Touliatos (1/0.4%)
Tselentis (212/87.2%)
Violantis (6/2.5%)
Tselentis (212/87.2%)
Violantis (6/2.5%)
Prokopis (5/2.1%)
Kavadias (5/2.1%)
Antipas (5/2.1%)
Panas (3/1.2%)
Kondogouris (2/0.8%)
Kapsalis (2/0.8%)
Touliatos (1/0.4%)
Pappadatos (1/0.4%)
Arvanitis (1/0.4%)
All1105/100.0%Anninos (2/0.2%)
Antipas (166/15.0%)
Ardavanis (1/0.1%)
Arvanitis (1/0.1%)
Barzoukas (46/4.2%)
Charitanos (4/0.4%)
Charitantos (1/0.1%)
Charitatos (4/0.4%)
Chrisafis (1/0.1%)
Dandalos (1/0.1%)
Diamantis (1/0.1%)
Feredinos (5/0.5%)
Germenis (136/12.3%)
Kakaviotis (2/0.2%)
Kallinikos (5/0.5%)
Kantas (1/0.1%)
Kapsalis (2/0.2%)
Karousos (12/1.1%)
Kavadias (13/1.2%)
Kokolis (14/1.3%)
Kolaitis (5/0.5%)
Kondogouris (41/3.7%)
Kondouris (8/0.7%)
Liosatos (1/0.1%)
Matsoukis (78/7.1%)
Mavromatis (3/0.3%)
Palikisianos (1/0.1%)
Panas (7/0.6%)
Pappadatos (1/0.1%)
Patrikios (103/9.3%)
Peridolaris (1/0.1%)
Potamianos (2/0.2%)
Prokopis (5/0.5%)
Razis (2/0.2%)
Thomopoulos (1/0.1%)
Touliatos (19/1.7%)
Tselentis (267/24.2%)
Tzortzatos (5/0.5%)
Valsamis (1/0.1%)
Vandoros (97/8.8%)
Vasilatos (24/2.2%)
Ventouras (3/0.3%)
Violantis (6/0.5%)
Vrionis (1/0.1%)
Yanoulatos (5/0.5%)
Tselentis (267/24.2%)
Antipas (166/15.0%)
Germenis (136/12.3%)
Patrikios (103/9.3%)
Vandoros (97/8.8%)
Matsoukis (78/7.1%)
Barzoukas (46/4.2%)
Kondogouris (41/3.7%)
Vasilatos (24/2.2%)
Touliatos (19/1.7%)
Kokolis (14/1.3%)
Kavadias (13/1.2%)
Karousos (12/1.1%)
Kondouris (8/0.7%)
Panas (7/0.6%)
Violantis (6/0.5%)
Yanoulatos (5/0.5%)
Tzortzatos (5/0.5%)
Prokopis (5/0.5%)
Kolaitis (5/0.5%)
Kallinikos (5/0.5%)
Feredinos (5/0.5%)
Charitatos (4/0.4%)
Charitanos (4/0.4%)
Ventouras (3/0.3%)
Mavromatis (3/0.3%)
Razis (2/0.2%)
Potamianos (2/0.2%)
Kapsalis (2/0.2%)
Kakaviotis (2/0.2%)
Anninos (2/0.2%)
Vrionis (1/0.1%)
Valsamis (1/0.1%)
Thomopoulos (1/0.1%)
Peridolaris (1/0.1%)
Pappadatos (1/0.1%)
Palikisianos (1/0.1%)
Liosatos (1/0.1%)
Kantas (1/0.1%)
Diamantis (1/0.1%)
Dandalos (1/0.1%)
Chrisafis (1/0.1%)
Charitantos (1/0.1%)
Arvanitis (1/0.1%)
Ardavanis (1/0.1%)

Families

Analysis of Birth by Family.
 BirthsFamilies AlphabeticalFamilies by Weight
Anninos2/0.2%Paliostari (2/100.0%)
Paliostari (2/100.0%)
Antipas166/15.0%Antippata (63/38.0%)
Barzoukata (5/3.0%)
Fiskardo (8/4.8%)
Frassata (2/1.2%)
Germenata (8/4.8%)
Katsarata (2/1.2%)
Matsoukata (2/1.2%)
Paliostari (1/0.6%)
Psillithria (41/24.7%)
Steliata (29/17.5%)
Tselentata (5/3.0%)
Antippata (63/38.0%)
Psillithria (41/24.7%)
Steliata (29/17.5%)
Germenata (8/4.8%)
Fiskardo (8/4.8%)
Tselentata (5/3.0%)
Barzoukata (5/3.0%)
Matsoukata (2/1.2%)
Katsarata (2/1.2%)
Frassata (2/1.2%)
Paliostari (1/0.6%)
Ardavanis1/0.1%Psillithria (1/100.0%)
Psillithria (1/100.0%)
Arvanitis1/0.1%Tselentata (1/100.0%)
Tselentata (1/100.0%)
Barzoukas46/4.2%Barzoukata (38/82.6%)
Markantonata (1/2.2%)
Matsoukata (7/15.2%)
Barzoukata (38/82.6%)
Matsoukata (7/15.2%)
Markantonata (1/2.2%)
Charitanos4/0.4%Frassata (1/25.0%)
Paliostari (3/75.0%)
Paliostari (3/75.0%)
Frassata (1/25.0%)
Charitantos1/0.1%Paliostari (1/100.0%)
Paliostari (1/100.0%)
Charitatos4/0.4%Paliostari (4/100.0%)
Paliostari (4/100.0%)
Chrisafis1/0.1%Antippata (1/100.0%)
Antippata (1/100.0%)
Dandalos1/0.1%Fiskardo (1/100.0%)
Fiskardo (1/100.0%)
Diamantis1/0.1%Matheata (1/100.0%)
Matheata (1/100.0%)
Feredinos5/0.5%Fiskardo (2/40.0%)
Frassata (3/60.0%)
Frassata (3/60.0%)
Fiskardo (2/40.0%)
Germenis136/12.3%Fiskardo (10/7.4%)
Frassata (1/0.7%)
Germenata (124/91.2%)
Psillithria (1/0.7%)
Germenata (124/91.2%)
Fiskardo (10/7.4%)
Psillithria (1/0.7%)
Frassata (1/0.7%)
Kakaviotis2/0.2%Fiskardo (2/100.0%)
Fiskardo (2/100.0%)
Kallinikos5/0.5%Paliostari (4/80.0%)
Psillithria (1/20.0%)
Paliostari (4/80.0%)
Psillithria (1/20.0%)
Kantas1/0.1%Fiskardo (1/100.0%)
Fiskardo (1/100.0%)
Kapsalis2/0.2%Tselentata (2/100.0%)
Tselentata (2/100.0%)
Karousos12/1.1%Fiskardo (12/100.0%)
Fiskardo (12/100.0%)
Kavadias13/1.2%Frassata (4/30.8%)
Katsarata (4/30.8%)
Tselentata (5/38.5%)
Tselentata (5/38.5%)
Katsarata (4/30.8%)
Frassata (4/30.8%)
Kokolis14/1.3%Fiskardo (3/21.4%)
Granstianata (9/64.3%)
Granzatiata (1/7.1%)
Psillithria (1/7.1%)
Granstianata (9/64.3%)
Fiskardo (3/21.4%)
Psillithria (1/7.1%)
Granzatiata (1/7.1%)
Kolaitis5/0.5%Matsoukata (5/100.0%)
Matsoukata (5/100.0%)
Kondogouris41/3.7%Barzoukata (1/2.4%)
Fiskardo (4/9.8%)
Germenata (1/2.4%)
Katsarata (26/63.4%)
Matsoukata (6/14.6%)
Psillithria (1/2.4%)
Tselentata (2/4.9%)
Katsarata (26/63.4%)
Matsoukata (6/14.6%)
Fiskardo (4/9.8%)
Tselentata (2/4.9%)
Psillithria (1/2.4%)
Germenata (1/2.4%)
Barzoukata (1/2.4%)
Kondouris8/0.7%Fiskardo (2/25.0%)
Matsoukata (6/75.0%)
Matsoukata (6/75.0%)
Fiskardo (2/25.0%)
Liosatos1/0.1%Psillithria (1/100.0%)
Psillithria (1/100.0%)
Matsoukis78/7.1%Barzoukata (2/2.6%)
Fiskardo (2/2.6%)
Katsarata (1/1.3%)
Matsoukata (73/93.6%)
Matsoukata (73/93.6%)
Fiskardo (2/2.6%)
Barzoukata (2/2.6%)
Katsarata (1/1.3%)
Mavromatis3/0.3%Germenata (3/100.0%)
Germenata (3/100.0%)
Palikisianos1/0.1%Matsoukata (1/100.0%)
Matsoukata (1/100.0%)
Panas7/0.6%Fiskardo (4/57.1%)
Tselentata (3/42.9%)
Fiskardo (4/57.1%)
Tselentata (3/42.9%)
Pappadatos1/0.1%Tselentata (1/100.0%)
Tselentata (1/100.0%)
Patrikios103/9.3%Antippata (1/1.0%)
Barzoukata (5/4.9%)
Fiskardo (6/5.8%)
Markantonata (51/49.5%)
Matsoukata (36/35.0%)
Psillithria (4/3.9%)
Markantonata (51/49.5%)
Matsoukata (36/35.0%)
Fiskardo (6/5.8%)
Barzoukata (5/4.9%)
Psillithria (4/3.9%)
Antippata (1/1.0%)
Peridolaris1/0.1%Fiskardo (1/100.0%)
Fiskardo (1/100.0%)
Potamianos2/0.2%Antippata (2/100.0%)
Antippata (2/100.0%)
Prokopis5/0.5%Tselentata (5/100.0%)
Tselentata (5/100.0%)
Razis2/0.2%Fiskardo (2/100.0%)
Fiskardo (2/100.0%)
Thomopoulos1/0.1%Fiskardo (1/100.0%)
Fiskardo (1/100.0%)
Touliatos19/1.7%Granzatiata (1/5.3%)
Matheata (1/5.3%)
Paliostari (16/84.2%)
Tselentata (1/5.3%)
Paliostari (16/84.2%)
Tselentata (1/5.3%)
Matheata (1/5.3%)
Granzatiata (1/5.3%)
Tselentis267/24.2%Dikolata (1/0.4%)
Fiskardo (53/19.9%)
Markantonata (1/0.4%)
Tselentata (212/79.4%)
Tselentata (212/79.4%)
Fiskardo (53/19.9%)
Markantonata (1/0.4%)
Dikolata (1/0.4%)
Tzortzatos5/0.5%Matsoukata (5/100.0%)
Matsoukata (5/100.0%)
Valsamis1/0.1%Fiskardo (1/100.0%)
Fiskardo (1/100.0%)
Vandoros97/8.8%Antippata (6/6.2%)
Barzoukata (4/4.1%)
Divolos (16/16.5%)
Fiskardo (13/13.4%)
Frassata (50/51.5%)
Katsarata (1/1.0%)
Markantonata (4/4.1%)
Psillithria (2/2.1%)
Steliata (1/1.0%)
Frassata (50/51.5%)
Divolos (16/16.5%)
Fiskardo (13/13.4%)
Antippata (6/6.2%)
Markantonata (4/4.1%)
Barzoukata (4/4.1%)
Psillithria (2/2.1%)
Steliata (1/1.0%)
Katsarata (1/1.0%)
Vasilatos24/2.2%Fiskardo (5/20.8%)
Frassata (2/8.3%)
Katsarata (1/4.2%)
Matheata (12/50.0%)
Paliostari (2/8.3%)
Psillithria (2/8.3%)
Matheata (12/50.0%)
Fiskardo (5/20.8%)
Psillithria (2/8.3%)
Paliostari (2/8.3%)
Frassata (2/8.3%)
Katsarata (1/4.2%)
Ventouras3/0.3%Psillithria (3/100.0%)
Psillithria (3/100.0%)
Violantis6/0.5%Tselentata (6/100.0%)
Tselentata (6/100.0%)
Vrionis1/0.1%Barzoukata (1/100.0%)
Barzoukata (1/100.0%)
Yanoulatos5/0.5%Antippata (1/20.0%)
Katsarata (4/80.0%)
Katsarata (4/80.0%)
Antippata (1/20.0%)
All1105/100.0%Antippata (74/6.7%)
Barzoukata (56/5.1%)
Dikolata (1/0.1%)
Divolos (16/1.4%)
Fiskardo (133/12.0%)
Frassata (63/5.7%)
Germenata (136/12.3%)
Granstianata (9/0.8%)
Granzatiata (2/0.2%)
Katsarata (39/3.5%)
Markantonata (57/5.2%)
Matheata (14/1.3%)
Matsoukata (141/12.8%)
Paliostari (33/3.0%)
Psillithria (58/5.2%)
Steliata (30/2.7%)
Tselentata (243/22.0%)
Tselentata (243/22.0%)
Matsoukata (141/12.8%)
Germenata (136/12.3%)
Fiskardo (133/12.0%)
Antippata (74/6.7%)
Frassata (63/5.7%)
Psillithria (58/5.2%)
Markantonata (57/5.2%)
Barzoukata (56/5.1%)
Katsarata (39/3.5%)
Paliostari (33/3.0%)
Steliata (30/2.7%)
Divolos (16/1.4%)
Matheata (14/1.3%)
Granstianata (9/0.8%)
Granzatiata (2/0.2%)
Dikolata (1/0.1%)

Births

Male births in the Fiskardo area 1845-1915.
IndexYearFamilySonFatherVillage
11845AntipasGerasimosIoannisPsillithria
21845AntipasGeorgiosApostolosAntippata
31845AntipasAthanasiosSpyridonSteliata
41845AntipasGeorgiosEustathiosSteliata
51845KondogourisAnastasiosIoannisKatsarata
61845KondogourisPanagisIoannisKatsarata
71845MatsoukisGabrielSpyridonMatsoukata
81845PatrikiosKonstantinosGerasimosMarkantonata
91845PeridolarisIliasEustathiosFiskardo
101845TselentisSpyridonApostolosFiskardo
111845TselentisDimitriosAnastasiosTselentata
121845TselentisEustathiosStephanosTselentata
131846VandorosNikolaosTheodorosDivolos
141846ViolantisGerasimosNikolaosTselentata
151846GermenisKonstantinosNikolaosGermenata
161846GermenisChristosGeorgiosGermenata
171846KavadiasIoannisDimitriosFrassata
181846KarousosPanagisGerasimosFiskardo
191846KondogourisGeorgiosIoannisKatsarata
201846MatsoukisVasiliosMarinosMatsoukata
211846PatrikiosIoannisGerasimosMarkantonata
221846TselentisKonstantinosNikolaosTselentata
231847AntipasDimitriosLazarosSteliata
241847VandorosSpyridonPanagisMarkantonata
251847VasilatosSpyridonGerasimosMatheata
261847PatrikiosStamatiosStylianosMatsoukata
271847TouliatosGeorgiosGerasimosPaliostari
281847TselentisKonstantinosApostolosFiskardo
291847TselentisIoannisAnastasiosTselentata
301847TselentisPanagisVaptistisTselentata
311847TselentisCharalambosGerasimosTselentata
321848VandorosGeorgiosDionysiosDivolos
331848GermenisDimitriosPanagisGermenata
341848KokolisGerasimosAntoniosFiskardo
351848PatrikiosNikolaosGerasimosMarkantonata
361849AntipasIoannisDionysiosPsillithria
371849AntipasAndreasEmanouilAntippata
381849VandorosNikolaosGeorgiosFrassata
391849GermenisNikolaosLambrosGermenata
401849KondogourisDionysiosEvaggelinosKatsarata
411849KondogourisKyriakisIoannisKatsarata
421849KondogourisPanagisTheophilosKatsarata
431849MatsoukisNikolaosIoannisMatsoukata
441849MatsoukisAlexandrosSpyridonMatsoukata
451849PatrikiosCharalambosSpyridonFiskardo
461849PatrikiosMarkosDimitriosMarkantonata
471849TselentisAthanasiosCharalambosFiskardo
481849TselentisEustathiosTheodorosFiskardo
491849TselentisStamatiosSpyridonFiskardo
501849TselentisAnastasiosChristodoulosTselentata
511850VandorosKonstantinosTheodorosDivolos
521850VandorosElefteriosMarkosFrassata
531850GermenisIoannisKonstantinosGermenata
541850GermenisSpyridonLambrosGermenata
551850TselentisChristodoulosDimitriosTselentata
561851VandorosDionysiosTheodorosDivolos
571851VandorosSpyridonGeorgiosFrassata
581851GermenisGerasimosGeorgiosGermenata
591851GermenisDionysiosSpyridonGermenata
601851GermenisSpyridonGerasimosGermenata
611851YanoulatosGerasimosTheodorosKatsarata
621851KavadiasGerasimosDimitriosFrassata
631851KavadiasPanagisGerasimosTselentata
641851KarousosDimofonAnastasiosFiskardo
651851KarousosDimitriosGerasimosFiskardo
661851KondogourisGerasimosTheophilosKatsarata
671851BarzoukasLambrosChristodoulosBarzoukata
681851BarzoukasGeorgiosVasiliosBarzoukata
691851BarzoukasDimitriosCostantinosBarzoukata
701851PatrikiosIliasGerasimosMarkantonata
711851PatrikiosGerasimosSpyridonMatsoukata
721851TselentisIoannisCharilaosFiskardo
731851TselentisPanagisApostolosFiskardo
741851TselentisGeorgiosAnastasiosTselentata
751851TselentisGeorgiosSpyridonTselentata
761851FeredinosTzanetosCharalambosFiskardo
771851CharitanosIoannisDionysiosPaliostari
781852AntipasAndreasPanagisAntippata
791852VandorosNikolaosKonstantinosAntippata
801852GermenisEustathiosNikolaosGermenata
811852KondogourisEvaggelinosSpyridonKatsarata
821852MatsoukisDionysiosSpyridonMatsoukata
831852PatrikiosGeorgiosKonstantinosMarkantonata
841852TselentisAndreasCharalambosTselentata
851852TselentisGeorgiosAndreasTselentata
861853AntipasDionysiosCharalambosPsillithria
871853AntipasGerasimosMichailAntippata
881853AntipasGeorgiosNikolaosAntippata
891853VandorosKonstantinosSpyridonFrassata
901853VasilatosGerasimosIoannisKatsarata
911853GermenisAnastasiosAnastasiosGermenata
921853GermenisDionysiosPanagisGermenata
931853GermenisNikolaosSpyridonGermenata
941853KokolisIoannisKonstantinosGranstianata
951853KokolisSpyridonNikolaosGranstianata
961853KondogourisDionysiosTheophilosKatsarata
971853KondogourisSpyridonDionysiosKatsarata
981853MatsoukisCharalambosPanagisMatsoukata
991853PatrikiosAlexiosSpyridonFiskardo
1001853PatrikiosPanagisNikolaosMarkantonata
1011853TouliatosIoannisGerasimosPaliostari
1021853TselentisIoannisApostolosFiskardo
1031853TselentisVasiliosKonstantinosTselentata
1041854AntipasAndreasDimitriosSteliata
1051854VandorosPanagisGeorgiosMarkantonata
1061854GermenisLeonidasKonstantinosGermenata
1071854GermenisPanagisGerasimosGermenata
1081854KarousosMichailGerasimosFiskardo
1091854KondogourisDionysiosIoannisKatsarata
1101854MatsoukisApostolosSpyridonMatsoukata
1111854MatsoukisNikolaosVasiliosMatsoukata
1121854BarzoukasGerasimosChristodoulosBarzoukata
1131854BarzoukasDimitriosGerasimosBarzoukata
1141854PatrikiosNikolaosCharalambosMarkantonata
1151854TselentisElefteriosGabrielTselentata
1161854TselentisTheodorosGerasimosTselentata
1171854TselentisKonstantinosVaptistisTselentata
1181854CharitanosPanagisSpyridonPaliostari
1191855AntipasLeonidasAnastasiosPsillithria
1201855AntipasGeorgiosDimitriosAntippata
1211855VandorosAndreasPanagisFiskardo
1221855VandorosIoannisPanagisFrassata
1231855GermenisDionysiosKonstantinosGermenata
1241855GermenisPanagisSpyridonGermenata
1251855GermenisPanagisGerasimosGermenata
1261855GermenisSpyridonGerasimosGermenata
1271855KarousosCharilaosAnastasiosFiskardo
1281855MatsoukisAndreasSpyridonMatsoukata
1291855PatrikiosKonstantinosStylianosMarkantonata
1301855PatrikiosPanagisGerasimosMarkantonata
1311855PatrikiosAnastasiosGeorgiosBarzoukata
1321855TouliatosDimitriosGerasimosPaliostari
1331855TselentisNikolaosApostolosFiskardo
1341855TselentisSpyridonNikolaosFiskardo
1351855TselentisChristosNikolaosTselentata
1361856VandorosApostolosGerasimosFrassata
1371856VandorosPanagisSpyridonFrassata
1381856ViolantisAlexandrosNikolaosTselentata
1391856GermenisGeorgiosKonstantinosGermenata
1401856KarousosXenophonGerasimosFiskardo
1411856BarzoukasGerasimosChristodoulosMatsoukata
1421856PatrikiosIoannisSpyridonFiskardo
1431856PatrikiosSpyridonKonstantinosMarkantonata
1441856TselentisNikolaosTheodorosFiskardo
1451857GermenisGerasimosSotiriosGermenata
1461857PatrikiosEvaggelinosCharalambosMarkantonata
1471857TselentisKleanthisPanagisTselentata
1481857PanasPeriklisCharalambosFiskardo
1491858AntipasKonstantinosAthanasiosPsillithria
1501858AntipasGeorgiosPanagisAntippata
1511858AntipasDimitriosSotiriosAntippata
1521858AntipasPanagisDimitriosAntippata
1531858VandorosVasiliosGeorgiosMarkantonata
1541858GermenisDionysiosLambrosGermenata
1551858GermenisSotiriosGerasimosGermenata
1561858YanoulatosCharalambosTheodorosKatsarata
1571858KallinikosKonstantinosPanagisPaliostari
1581858PatrikiosStavrosPanagisMatsoukata
1591858TselentisGerasimosCharalambosFiskardo
1601858TselentisEpaminondasNikolaosTselentata
1611858TselentisPanagisTheodorosTselentata
1621858TselentisSotiriosCharalambosTselentata
1631859AntipasLambrosDionysiosAntippata
1641859VandorosIoannisGeorgiosFrassata
1651859GermenisAchilefsSpyridonGermenata
1661859GermenisPanagisAthanasiosGermenata
1671859MatsoukisEvaggelinosGeorgiosMatsoukata
1681859PatrikiosPanagisSpyridonFiskardo
1691859TselentisVasiliosApostolosFiskardo
1701859TselentisMichailNikolaosTselentata
1711859TselentisPeriklisNikolaosTselentata
1721860AntipasDionysiosSpyridonAntippata
1731860VandorosDionysiosPanagisFrassata
1741860VandorosPanagisCharalambosFrassata
1751860BarzoukasSpyridonPanagisMatsoukata
1761860PatrikiosDimitriosNikolaosMatsoukata
1771860PatrikiosPanagisIoannisMatsoukata
1781860PatrikiosCharalambosNikolaosMatsoukata
1791860TouliatosDionysiosGerasimosPaliostari
1801860TselentisAristotelisAnastasiosTselentata
1811860TselentisPanagisDionysiosTselentata
1821860TselentisAlexandrosAnastasiosTselentata
1831861VandorosGeorgiosGerasimosDivolos
1841861VandorosSpyridonPanagisFrassata
1851861GermenisKonstantinosNikolaosGermenata
1861861GermenisCharalambosEvaggelinosGermenata
1871861KondogourisAristotelisEvaggelinosKatsarata
1881861BarzoukasStavrosChristodoulosBarzoukata
1891862AntipasEvaggelinosGeorgiosAntippata
1901862AntipasPanagisSpyridonAntippata
1911862AntipasGeorgiosSpyridonSteliata
1921862AntipasIoannisDimitriosSteliata
1931862VandorosNikolaosLeonidasFiskardo
1941862GermenisNikolaosNikolaosGermenata
1951862GermenisCharalambosLambrosGermenata
1961862GermenisCharalambosPanagisGermenata
1971862KarousosVasiliosAnastasiosFiskardo
1981862PatrikiosPanagisSpyridonMarkantonata
1991862PatrikiosSpyridonNikolaosMarkantonata
2001862TouliatosAntoniosGerasimosPaliostari
2011862TselentisDionysiosPanagisTselentata
2021862TselentisNikitasPanagisTselentata
2031862TselentisCharalambosSpyridonTselentata
2041862TselentisTheodorosCharalambosFiskardo
2051863AntipasGeorgiosGerasimosPsillithria
2061863AntipasPanagisMichailAntippata
2071863AntipasSpyridonGeorgiosSteliata
2081863VasilatosTheotokisSpyridonMatheata
2091863GermenisGerasimosAthanasiosGermenata
2101863GermenisDimosthenisDimitriosGermenata
2111863GermenisPanagisEustathiosGermenata
2121863KallinikosCharalambosPanagisPsillithria
2131863KokolisPanagisKonstantinosGranstianata
2141863PatrikiosKonstantinosSpyridonFiskardo
2151863PatrikiosTheodorosKonstantinosMarkantonata
2161863PatrikiosGerasimosGeorgiosMatsoukata
2171863PatrikiosNeoklisDimitriosMatsoukata
2181863TselentisAntoniosEvaggelinosTselentata
2191863TselentisGerasimosAntoniosTselentata
2201863TselentisNikolaosGerasimosTselentata
2211863TselentisPanagisCharalambosTselentata
2221863CharitanosGerasimosCharalambosFrassata
2231864AntipasIoannisGeorgiosPsillithria
2241864AntipasGerasimosDimitriosAntippata
2251864VandorosPanagisLeonidasFiskardo
2261864VandorosGerasimosTheodorosDivolos
2271864VandorosGerasimosPanagisFrassata
2281864GermenisCharalambosSpyridonGermenata
2291864BarzoukasPanagisChristodoulosBarzoukata
2301864BarzoukasPanagisVasiliosBarzoukata
2311864PatrikiosVasiliosSpyridonMarkantonata
2321864PatrikiosGerasimosKonstantinosMarkantonata
2331864PatrikiosStavrosNikolaosMarkantonata
2341864PatrikiosGerasimosIliasMatsoukata
2351864TselentisVasiliosCharalambosTselentata
2361864TselentisMiltiadisTheodorosTselentata
2371864TselentisSokratisPanagisTselentata
2381865AntipasGerasimosPanagisPsillithria
2391865AntipasGerasimosCharalambosSteliata
2401865VandorosGerasimosKonstantinosDivolos
2411865GermenisGerasimosEustathiosGermenata
2421865KarousosDimosthenisAnastasiosFiskardo
2431865KarousosSpyridonGerasimosFiskardo
2441865KondogourisSpyridonTheophilosKatsarata
2451865KondogourisCharalambosEustathiosKatsarata
2461865KondogourisGerasimosDimitriosMatsoukata
2471865MatsoukisGeorgiosPetrosMatsoukata
2481865MatsoukisCharalambosDimitriosMatsoukata
2491865PatrikiosChristosPanagisMatsoukata
2501865PatrikiosAntoniosSpyridonFiskardo
2511865TselentisGeorgiosCharalambosFiskardo
2521865TselentisAristotelisGerasimosTselentata
2531865TselentisKonstantinosEvaggelinosTselentata
2541865TselentisGeorgiosCharalambosFiskardo
2551865TselentisLambrosGerasimosTselentata
2561865TselentisNikolaosGeorgiosTselentata
2571865TselentisNikolaosCharalambosTselentata
2581865TselentisSpyridonPanagisTselentata
2591865TselentisChristosPanagisTselentata
2601866AntipasPanagisVasiliosPsillithria
2611866AntipasApostolosSpyridonAntippata
2621866AntipasIoannisDionysiosAntippata
2631866AntipasEustathiosGeorgiosSteliata
2641866AntipasIoannisSpyridonSteliata
2651866AntipasKonstantinosDimitriosSteliata
2661866AntipasPanagisAntoniosSteliata
2671866VandorosNikolaosGeorgiosMarkantonata
2681866VandorosEustathiosTheodorosDivolos
2691866VasilatosEvaggelinosCharalambosFrassata
2701866VasilatosGeorgiosSpyridonMatheata
2711866GermenisGeorgiosSpyridonGermenata
2721866GermenisPanagisLambrosGermenata
2731866MatsoukisSpyridonStamatiosMatsoukata
2741866BarzoukasGerasimosAndreasBarzoukata
2751866PatrikiosGerasimosNikolaosMarkantonata
2761866PatrikiosPanagisGeorgiosMatsoukata
2771867AntipasKonstantinosSotiriosPaliostari
2781867AntipasLambrosGerasimosPsillithria
2791867AntipasNikolaosSpyridonSteliata
2801867VandorosIoannisPanagisFrassata
2811867GermenisIoannisGabrielFrassata
2821867KondogourisGerasimosDimitriosKatsarata
2831867KondogourisEmmanuelDimitriosMatsoukata
2841867PatrikiosAntoniosSpyridonMarkantonata
2851867PatrikiosVasiliosStamatiosMatsoukata
2861867PatrikiosDionysiosGeorgiosMatsoukata
2871867TselentisGeorgiosEvaggelinosTselentata
2881867TselentisDionysiosSpyridonTselentata
2891867TselentisDionysiosCharalambosTselentata
2901867TselentisNikolaosAnastasiosTselentata
2911867TselentisPanagisKonstantinosTselentata
2921868AntipasDimitriosVasiliosPsillithria
2931868AntipasGerasimosNikolaosAntippata
2941868AntipasIoannisNikolaosAntippata
2951868VasilatosGerasimosIliasMatheata
2961868GermenisNikolaosGerasimosGermenata
2971868GermenisSpyridonEvaggelinosGermenata
2981868KavadiasPanagisNikolaosTselentata
2991868MatsoukisKonstantinosPetrosFiskardo
3001868MatsoukisSokratisChristosMatsoukata
3011868MatsoukisKonstantinosStamatiosMatsoukata
3021868BarzoukasGerasimosPanagisBarzoukata
3031868BarzoukasPanagisGerasimosBarzoukata
3041868TselentisIraklisGeorgiosTselentata
3051868TselentisPanagisCharalambosTselentata
3061869AntipasAnthimosAntoniosSteliata
3071869AntipasGeorgiosCharalambosSteliata
3081869VandorosVasiliosPanagisFrassata
3091869VandorosDionysiosIoannisFrassata
3101869GermenisDionysiosNikolaosFiskardo
3111869GermenisChristosGabrielGermenata
3121869YanoulatosEvaggelinosGerasimosAntippata
3131869YanoulatosSpyridonTheodorosKatsarata
3141869KokolisVasiliosAndreasGranstianata
3151869KondogourisGeorgiosDionysiosKatsarata
3161869LiosatosTheodorosPanagisPsillithria
3171869MatsoukisNikolaosIliasMatsoukata
3181869PatrikiosEpaminondasGeorgiosMatsoukata
3191869ProkopisPetrosIoannisTselentata
3201869TselentisGerasimosIoannisTselentata
3211869TselentisKonstantinosGerasimosTselentata
3221869TselentisMichailMichailTselentata
3231869TselentisStephanosStephanosTselentata
3241870AntipasGerasimosDionysiosPsillithria
3251870AntipasGerasimosDimitriosBarzoukata
3261870VasilatosDionysiosSpyridonMatheata
3271870VasilatosGerasimosDimitriosPaliostari
3281870GermenisDionysiosGerasimosGermenata
3291870GermenisIoannisLambrosGermenata
3301870GermenisNikolaosDionysiosGermenata
3311870KondogourisIoannisKosmetosTselentata
3321870MatsoukisAntoniosVasiliosMatsoukata
3331870MatsoukisPhiliposGeorgiosMatsoukata
3341870PatrikiosAggelosEvaggelinosMatsoukata
3351870RazisPanagisNikolaosFiskardo
3361870TselentisGeorgiosCharalambosTselentata
3371870TselentisDionysiosCharalambosTselentata
3381870TselentisKonstantinosGrigoriosTselentata
3391870TselentisPanagisAntoniosTselentata
3401870TselentisSpyridonNikolaosTselentata
3411871AntipasCharalambosDimitriosBarzoukata
3421871GermenisVasiliosPanagisGermenata
3431871GermenisGerasimosGabrielGermenata
3441871GermenisPetrosEustathiosGermenata
3451871KokolisAntoniosAndreasGranstianata
3461871KokolisKonstantinosChristodoulosGranstianata
3471871MatsoukisPanagisGerasimosMatsoukata
3481871BarzoukasGerasimosPanagisBarzoukata
3491871BarzoukasDimitriosDionysiosBarzoukata
3501871PatrikiosGerasimosSofroniosMarkantonata
3511871PatrikiosDimitriosDionysiosMarkantonata
3521871PatrikiosGeorgiosMatsoukata
3531871TselentisGeorgiosAndreasTselentata
3541871TselentisMinasDimitriosTselentata
3551872AntipasKonstantinosDimitriosFiskardo
3561872AntipasDionysiosGerasimosPsillithria
3571872AntipasVasiliosCharalambosSteliata
3581872AntipasNikolaosGerasimosSteliata
3591872VandorosPanagisFrassata
3601872VasilatosDionysiosIliasMatheata
3611872GermenisAthanasiosGerasimosGermenata
3621872GermenisNikolaosGabrielGermenata
3631872GermenisSpyridonCharalambosGermenata
3641872KavadiasCharalambosKonstantinosTselentata
3651872MatsoukisGerasimosDimitriosMatsoukata
3661872MatsoukisGrigoriosDimitriosMatsoukata
3671872MatsoukisKleanthisVasiliosMatsoukata
3681872PatrikiosCharalambosDimitriosMarkantonata
3691872ProkopisNikolaosIoannisTselentata
3701872PatrikiosPatroklosAnastasiosMatsoukata
3711872TouliatosVasiliosIoannisPaliostari
3721872TselentisVasiliosDimitriosTselentata
3731872TselentisKonstantinosSotiriosTselentata
3741872TselentisMichailEvaggelinosTselentata
3751872TselentisNikolaosAnastasiosTselentata
3761872TselentisNikolaosAntoniosTselentata
3771872TselentisNikolaosSpyridonTselentata
3781872ValsamisValsamisValsamisFiskardo
3791872PatrikiosPatroklosAnastasiosMatsoukata
3801873AntipasPanagisDionysiosPsillithria
3811873AntipasAnastasiosPavlosAntippata
3821873VandorosDionysiosLeonidasFiskardo
3831873VandorosCharalambosGerasimosDivolos
3841873VandorosDimitriosIoannisFrassata
3851873VandorosGeorgiosNikolaosFrassata
3861873GermenisIoannisSpyridonGermenata
3871873GermenisPanagisGerasimosGermenata
3881873KavadiasAntoniosGerasimosFrassata
3891873KavadiasNikolaosEvaggelinosTselentata
3901873BarzoukasAnastasiosAndreasBarzoukata
3911873BarzoukasKyriakisFotiosBarzoukata
3921873PatrikiosPeriklisAndreasMatsoukata
3931873PatrikiosSpyridonGeorgiosMatsoukata
3941873TselentisVasiliosDimitriosTselentata
3951873TselentisPanagisCharalambosTselentata
3961873TselentisSpyridonPanagisTselentata
3971873TselentisStephanosGerasimosTselentata
3981873TselentisCharalambosGrigoriosTselentata
3991874AntipasDimitriosGeorgiosSteliata
4001874VandorosSimonPanagisFrassata
4011874VandorosCharalambosDimitriosFrassata
4021874GermenisGerasimosEvaggelinosGermenata
4031874GermenisAlexiosVasiliosGermenata
4041874GermenisGerasimosEvaggelinosGermenata
4051874GermenisIraklisKonstantinosGermenata
4061874GermenisGerasimosEvaggelinosGermenata
4071874KondogourisKonstantinosKosmetosTselentata
4081874MatsoukisAnastasiosGerasimosMatsoukata
4091874MatsoukisGeorgiosPanagisMatsoukata
4101874MatsoukisIoannisGerasimosMatsoukata
4111874MatsoukisCharalambosSpyridonMatsoukata
4121874TouliatosPanagisIoannisPaliostari
4131874TselentisGeorgiosNikolaosTselentata
4141874TselentisIoannisCharalambosTselentata
4151874TselentisPanagisEustathiosTselentata
4161874TselentisNikolaosAndreasTselentata
4171874TselentisPetrosAndreasFiskardo
4181875AntipasPanagisGerasimosGermenata
4191875AntipasPanagisNikolaosAntippata
4201875AntipasCharalambosDimitriosAntippata
4211875AntipasGerasimosAntoniosSteliata
4221875AntipasGerasimosSpyridonSteliata
4231875AntipasCharalambosGeorgiosSteliata
4241875VasilatosGeorgiosSpyridonMatheata
4251875VandorosPeriklisNikolaosFrassata
4261875GermenisAnastasiosDimitriosGermenata
4271875GermenisGrigoriosEustathiosGermenata
4281875GermenisCharalambosDionysiosGermenata
4291875GermenisPanagisCharalambosGermenata
4301875KavadiasPanagisCharalambosFrassata
4311875MatsoukisAntoniosGerasimosMatsoukata
4321875MatsoukisGerasimosKonstantinosMatsoukata
4331875PanasVasiliosSpyridonTselentata
4341875TselentisGeorgiosCharalambosTselentata
4351875TselentisIoannisGrigoriosTselentata
4361875TselentisLeonidasAndreasTselentata
4371875TselentisLambrosNikolaosTselentata
4381875TselentisCharalambosGeorgiosTselentata
4391876AnninosDimitriosSotiriosPaliostari
4401876AntipasDionysiosStylianosGermenata
4411876AntipasSpyridonGerasimosGermenata
4421876AntipasEvaggelinosDionysiosPsillithria
4431876GermenisGeorgiosGerasimosGermenata
4441876GermenisPanagisSpyridonGermenata
4451876GermenisLeonidasVasiliosGermenata
4461876KondogourisMiltiadisGerasimosGermenata
4471876MatsoukisPanagisGeorgiosKatsarata
4481876BarzoukasNikolaosDionysiosMatsoukata
4491876PatrikiosPanagisSofroniosBarzoukata
4501876PatrikiosSpyridonDimitriosBarzoukata
4511876PatrikiosOdisseusNikolaosMatsoukata
4521876ProkopisEvaggelinosIoannisTselentata
4531876TselentisAntoniosEvaggelinosTselentata
4541876TselentisAristotelisAndreasTselentata
4551876TselentisGerasimosGeorgiosTselentata
4561876TselentisDimitriosGabrielTselentata
4571876TselentisTheofilosEvaggelinosTselentata
4581876TselentisKonstantinosCharalambosTselentata
4591876TselentisPanagisSpyridonTselentata
4601876TselentisAndreasGerasimosTselentata
4611877AntipasPanagisGeorgiosPsillithria
4621877AntipasPanagisDimitriosPsillithria
4631877AntipasMiltiadisGeorgiosSteliata
4641877AntipasGeorgiosDimitriosBarzoukata
4651877ArvanitisKonstantinosNikolaosTselentata
4661877VandorosGerasimosDimitriosAntippata
4671877VandorosGerasimosDimitriosFrassata
4681877VandorosElefteriosNikolaosFrassata
4691877VasilatosChristosSpyridonMatheata
4701877GermenisLeonidasDionysiosGermenata
4711877YanoulatosNikolaosGerasimosKatsarata
4721877KokolisAthanasiosNikolaosGranstianata
4731877MatsoukisAlexandrosGerasimosMatsoukata
4741877MatsoukisGerasimosPanagisMatsoukata
4751877MatsoukisSpyridonKonstantinosMatsoukata
4761877MatsoukisPolydorosGabrielMatsoukata
4771877PatrikiosGerasimosDimitriosMarkantonata
4781877PatrikiosGerasimosDionysiosMatsoukata
4791877RazisCharalambosNikolaosFiskardo
4801877TouliatosSotiriosGeorgiosPaliostari
4811877TselentisGerasimosPanagisTselentata
4821877TselentisKonstantinosGerasimosTselentata
4831877TselentisPanagisGerasimosTselentata
4841877TselentisFokionEvaggelinosTselentata
4851878AntipasNikolaosDimitriosFiskardo
4861878AntipasDionysiosGerasimosGermenata
4871878AntipasCharalambosKonstantinosPsillithria
4881878VandorosSpyridonLeonidasFiskardo
4891878VandorosIoakimIoannisFrassata
4901878GermenisAnastasiosPanagisGermenata
4911878GermenisLeonidasDimitriosGermenata
4921878GermenisPanagisGeorgiosGermenata
4931878KondogourisKonstantinosDionysiosKatsarata
4941878MatsoukisSpyridonPanagisMatsoukata
4951878BarzoukasGerasimosCharalambosBarzoukata
4961878BarzoukasPanagisDionysiosBarzoukata
4971878PatrikiosKonstantinosStamatiosMatsoukata
4981878PatrikiosLambrosGerasimosMatsoukata
4991878TselentisAntoniosNikolaosTselentata
5001878TselentisAntoniosCharalambosTselentata
5011878TselentisKonstantinosSpyridonTselentata
5021878TselentisAntoniosDimitriosTselentata
5031879AntipasPanagisStylianosGermenata
5041879AntipasLazarosPanagisAntippata
5051879VasilatosGerasimosDionysiosFiskardo
5061879VasilatosStavrosDionysiosFiskardo
5071879GermenisPanagisGerasimosGermenata
5081879ThomopoulosNikolaosDionysiosFiskardo
5091879KondogourisGeorgiosGrigoriosKatsarata
5101879BarzoukasKyriakisFotinosBarzoukata
5111879PatrikiosSpyridonSofroniosMarkantonata
5121879PatrikiosKonstantinosDionysiosMatsoukata
5131879TselentisCharalambosEustathiosTselentata
5141879TselentisPanagisEvaggelinosTselentata
5151879TselentisNikolaosAndreasTselentata
5161879TselentisDionysiosSotiriosTselentata
5171879TselentisAlexandrosGeorgiosTselentata
5181879TselentisDimitriosSpyridonTselentata
5191879TselentisMiltiadisIoannisTselentata
5201879TselentisSpyridonCharalambosTselentata
5211879FeredinosDionysiosTzanetosFiskardo
5221880AntipasStavrosPanagisFiskardo
5231880AntipasNikolaosDimitriosMatsoukata
5241880VandorosGeorgiosNikolaosFrassata
5251880VandorosPeriklisNikolaosFrassata
5261880VandorosElefteriosNikolaosFrassata
5271880GermenisGerasimosSpyridonGermenata
5281880GermenisGerasimosSotiriosGermenata
5291880MatsoukisKonstantinosSpyridonMatsoukata
5301880MatsoukisNikolaosPanagisMatsoukata
5311880BarzoukasKyriakisFotinosBarzoukata
5321880PatrikiosAntoniosGerasimosMatsoukata
5331880PatrikiosDionysiosSofroniosMarkantonata
5341880PatrikiosDionysiosSpyridonMarkantonata
5351880TzortzatosSpyridonPolydiosMatsoukata
5361880TselentisDionysiosAnastasiosFiskardo
5371880TselentisGeorgiosKonstantinosTselentata
5381880TselentisPanagisGabrielTselentata
5391880TselentisGerasimosEvaggelinosTselentata
5401880TselentisGerasimosSpyridonTselentata
5411880TselentisNikolaosGerasimosTselentata
5421880TselentisFiliktitisApostolosFiskardo
5431881AntipasEvaggelinosDimitriosFiskardo
5441881VasilatosVasiliosSpyridonFiskardo
5451881VasilatosEustathiosDionysiosFiskardo
5461881GermenisMiltiadisDimitriosGermenata
5471881KondogourisSokratisPanagisKatsarata
5481881MatsoukisGeorgiosPanagisMatsoukata
5491881MatsoukisNikolaosPanagisMatsoukata
5501881BarzoukasGerasimosVasiliosBarzoukata
5511881TselentisCharalambosAnastasiosFiskardo
5521881TselentisSpyridonGerasimosTselentata
5531881TselentisAnastasiosNikolaosTselentata
5541881TselentisSpyridonPanagisTselentata
5551881TselentisDionysiosCharalambosTselentata
5561881TselentisKonstantinosGerasimosTselentata
5571881TselentisStephanos KonstantinosEustathiosTselentata
5581881TselentisGerasimosAnastasiosDikolata
5591881TselentisGeorgiosGerasimosTselentata
5601881TselentisDionysiosApostolosTselentata
5611881DandalosAgisilaosPanagisFiskardo
5621882AntipasPanagisNikolaosAntippata
5631882AntipasPanagisKonstantinosPsillithria
5641882AntipasIliasKonstantinosPsillithria
5651882AntipasChristosDionysiosPsillithria
5661882AntipasSpyridonGerasimosSteliata
5671882VandorosIraklisAntoniosFrassata
5681882VandorosAnastasiosDionysiosFrassata
5691882GermenisNikolaosSpyridonGermenata
5701882GermenisAnastasiosDimitriosGermenata
5711882GermenisDionysiosGeorgiosGermenata
5721882KondogourisKonstantinosGerasimosKatsarata
5731882KallinikosIoannisPanagisPaliostari
5741882KondourisAnastasiosGerasimosMatsoukata
5751882MatsoukisAristotelisPanagisMatsoukata
5761882MatsoukisAnastasiosGerasimosMatsoukata
5771882PatrikiosVasiliosSofroniosMarkantonata
5781882TselentisPeriklisGerasimosTselentata
5791882TselentisDionysiosAndreasTselentata
5801882TselentisPanagisSpyridonTselentata
5811882TselentisAntoniosAndreasTselentata
5821882TselentisNikolaosPanagisTselentata
5831882TselentisTheotokisCharalambosTselentata
5841882TselentisMenelaosGrigoriosTselentata
5851882TzortzatosDionysiosPolydiosMatsoukata
5861882TselentisFiliktitisApostolosTselentata
5871882TouliatosKyriakisStylianosTselentata
5881883AntipasSpyridonGeorgiosSteliata
5891883GermenisPanteleonChristosFiskardo
5901883GermenisSotiriosDionysiosGermenata
5911883MatsoukisGeorgiosAnastasiosBarzoukata
5921883BarzoukasGeorgiosDionysiosBarzoukata
5931883PatrikiosGeorgiosSpyridonMarkantonata
5941883PatrikiosKonstantinosSpyridonMarkantonata
5951883PatrikiosSokratisDimitriosMarkantonata
5961883PatrikiosIouliosAndreasMatsoukata
5971883PatrikiosAristotelisStamatiosMatsoukata
5981883PatrikiosVasiliosDimitriosMarkantonata
5991883TselentisNikolaosAnastasiosFiskardo
6001883TselentisGeorgiosEvaggelinosTselentata
6011883TselentisSokratisPanagisTselentata
6021883FeredinosIoannisTzanetosFrassata
6031884AntipasIoannisVasiliosPsillithria
6041884AntipasCharalambosDimitriosPsillithria
6051884AntipasTheoklitosGeorgiosAntippata
6061884AntipasGerasimosSpyridonAntippata
6071884AntipasSpyridonPanagisAntippata
6081884AntipasKonstantinosDionysiosPsillithria
6091884AntipasNikolaosDimitriosAntippata
6101884AntipasGerasimosGeorgiosFiskardo
6111884GermenisAndrogerasimosSpyridonGermenata
6121884GermenisPeriklisSpyridonGermenata
6131884GermenisPanagisDimitriosGermenata
6141884KondourisTheodorosGerasimosMatsoukata
6151884KondogourisGerasimosGrigoriosKatsarata
6161884MatsoukisSokratisPanagisMatsoukata
6171884BarzoukasNikolaosVasiliosMarkantonata
6181884PotamianosIoannisGeorgiosAntippata
6191884TzortzatosPanagisPolydiosMatsoukata
6201884TselentisDionysiosApostolosTselentata
6211884VandorosIoannisThrasivoulosFrassata
6221885AntipasPanagisSpyridonAntippata
6231885AntipasDionysiosGerasimosAntippata
6241885VasilatosPanagisSpyridonMatheata
6251885GermenisKonstantinosPanagisGermenata
6261885GermenisCharalambosDionysiosGermenata
6271885KondogourisPeriklisGerasimosKatsarata
6281885KondogourisAnastasiosGerasimosBarzoukata
6291885BarzoukasChristosFotinosMatsoukata
6301885PatrikiosPanagisDimitriosMarkantonata
6311885PatrikiosPanagisSpyridonMarkantonata
6321885TselentisDimitriosEvaggelinosTselentata
6331885TselentisAlkiviadisGrigoriosTselentata
6341885TselentisVasiliosCharalambosTselentata
6351885TselentisPanteleonAnastasiosFiskardo
6361885FeredinosTheodorosTzanetosFrassata
6371886AntipasSimonGeorgiosAntippata
6381886GermenisKonstantinosSpyridonGermenata
6391886MatsoukisGeorgiosNikolaosMatsoukata
6401886PatrikiosGerasimosNeoklisMatsoukata
6411886TselentisAntoniosGerasimosTselentata
6421886TselentisStavrosPanagisTselentata
6431886TselentisIoannisNikolaosTselentata
6441886TselentisCharilaosGerasimosTselentata
6451886TselentisChristosApostolosTselentata
6461886TselentisSpyridonGerasimosFiskardo
6471886VandorosEustathiosGerasimosFiskardo
6481887AntipasNikolaosSpyridonAntippata
6491887VandorosIoakimIoannisFiskardo
6501887VandorosPanagisIoannisFrassata
6511887VandorosPanagisIoannisFrassata
6521887GermenisGerasimosSpyridonGermenata
6531887GermenisPanagisGerasimosGermenata
6541887GermenisDimitriosDionysiosGermenata
6551887KarousosNikolaosCharilaosFiskardo
6561887KarousosKonstantinosDimofonFiskardo
6571887PatrikiosAgamnemonSpyridonMarkantonata
6581887PotamianosGerasimosGeorgiosAntippata
6591887TselentisPanteleonGerasimosTselentata
6601887TselentisVasiliosAndreasTselentata
6611887TselentisEustathiosSpyridonTselentata
6621887FeredinosMenelaosTzanetosFrassata
6631887TselentisChristosApostolosFiskardo
6641888AntipasGerasimosStylianosTselentata
6651888AntipasStavrosElefteriosBarzoukata
6661888AntipasEustathiosEustathiosAntippata
6671888AntipasAthanasiosPanagisFiskardo
6681888VandorosGerasimosNikolaosAntippata
6691888VandorosEvaggelinosAntoniosFrassata
6701888GermenisSpyridonChristosFiskardo
6711888GermenisNikolaosPanagisGermenata
6721888KondogourisThrasivoulosDimitriosKatsarata
6731888KavadiasTilemachosApostolosKatsarata
6741888MatsoukisGeorgiosGerasimosMatsoukata
6751888BarzoukasAnastasiosGeorgiosBarzoukata
6761888PatrikiosDimosthenisNeoklisMatsoukata
6771888PatrikiosLaertisStamatiosMatsoukata
6781888PatrikiosEfgeniosAndreasMatsoukata
6791888TselentisAggelosAnastasiosFiskardo
6801888TselentisPanagisSpyridonTselentata
6811888TselentisGeorgiosCharalambosTselentata
6821888CharitantosAnastasiosGerasimosPaliostari
6831889AntipasIraklisPanagisAntippata
6841889VandorosCharalambosIoannisFrassata
6851889VandorosNikolaosIoannisFrassata
6861889GermenisNikolaosDionysiosGermenata
6871889GermenisNikolaosPanagisGermenata
6881889KarousosGeorgiosDimofonFiskardo
6891889KondogourisAristidisGerasimosKatsarata
6901889MatsoukisDionysiosGeorgiosMatsoukata
6911889MatsoukisDionysiosSpyridonMatsoukata
6921889MavromatisDionysiosGeorgiosGermenata
6931889TselentisCharalambosGeorgiosTselentata
6941890AntipasKonstantinosSpyridonAntippata
6951890AntipasIraklisPanagisAntippata
6961890VandorosGeorgiosIoannisFiskardo
6971890ViolantisNikolaosGerasimosTselentata
6981890VasilatosThemistoklisGerasimosPsillithria
6991890GermenisSpyridonPanagisGermenata
7001890GermenisEustathiosPanagisGermenata
7011890GermenisSokratisGerasimosGermenata
7021890TselentisSpyridonStamatiosFiskardo
7031890TselentisAristotelisIoannisFiskardo
7041890TselentisAggelosKonstantinosTselentata
7051891AntipasEvaggelinosPanagisAntippata
7061891AntipasKonstantinosGerasimosKatsarata
7071891VandorosGerasimosSpyridonFiskardo
7081891VandorosAggelosIoannisFrassata
7091891GermenisGeorgiosSpyridonFiskardo
7101891GermenisCharalambosAnastasiosGermenata
7111891GermenisGeorgiosGerasimosGermenata
7121891KondogourisGeorgiosGerasimosMatsoukata
7131891KondogourisGeorgiosNikolaosKatsarata
7141891MavromatisSpyridonGeorgiosGermenata
7151891MatsoukisIliasGeorgiosMatsoukata
7161891MatsoukisMiltiadisPanagisMatsoukata
7171891BarzoukasPanteleonGerasimosBarzoukata
7181891MatsoukisAntoniosSpyridonMatsoukata
7191891PatrikiosLambrosIliasMarkantonata
7201891PatrikiosStavrosGerasimosMatsoukata
7211891TselentisTheodorosEustathiosFiskardo
7221891TouliatosEvaggelinosIoannisPaliostari
7231891AntipasKleodimosAndreasAntippata
7241892VandorosGerasimosIoannisFrassata
7251892GermenisDimitriosPanagisGermenata
7261892GermenisSpyridonGeorgiosGermenata
7271892MatsoukisMarinosVasiliosMatsoukata
7281892BarzoukasGeorgiosGerasimosBarzoukata
7291892MatsoukisStavrosSpyridonMatsoukata
7301892PatrikiosEktorDimitriosMarkantonata
7311892PatrikiosGerasimosPanagisMarkantonata
7321892TselentisAlexandrosAnastasiosMarkantonata
7331892TselentisChristoforosNikolaosFiskardo
7341892TselentisMenelaosGerasimosTselentata
7351893AntipasGeorgiosPanagisAntippata
7361893AntipasNikolaosPanagisAntippata
7371893AntipasNikolaosDionysiosFrassata
7381893AntipasIoannisStylianosTselentata
7391893MatsoukisSpyridonAlexandrosMatsoukata
7401893BarzoukasChristodoulosGerasimosBarzoukata
7411893PatrikiosCharalambosSofroniosMarkantonata
7421893PatrikiosNikolaosSpyridonMarkantonata
7431893TselentisPanagisAnastasiosFiskardo
7441893TselentisVaptistisGerasimosTselentata
7451893TselentisIoannisNikolaosTselentata
7461893CharitanosChristosGeorgiosPaliostari
7471893PanasCharalambosPeriklisFiskardo
7481894AntipasGerasimosSpyridonAntippata
7491894AntipasMichailPanagisAntippata
7501894AntipasDimitriosIoannisSteliata
7511894AntipasGeorgiosCharalambosSteliata
7521894VandorosAntoniosSpyridonFiskardo
7531894VasilatosKonstantinosNikolaosFiskardo
7541894VasilatosChristosGerasimosPsillithria
7551894VandorosPanagisSpyridonPsillithria
7561894VandorosIoannisNikolaosFrassata
7571894VandorosAlexandrosIoannisFrassata
7581894VandorosLeonidasIoannisFrassata
7591894GermenisPanagisSpyridonFiskardo
7601894GermenisGabrielIoannisGermenata
7611894GermenisSotiriosGerasimosGermenata
7621894MavromatisPanagisGeorgiosGermenata
7631894PatrikiosVasiliosPanagisMarkantonata
7641894PatrikiosGerasimosNikolaosMarkantonata
7651894PatrikiosCharalambosPanagisMarkantonata
7661894PanasKonstantinosDionysiosTselentata
7671894TselentisGerasimosIoannisFiskardo
7681894TouliatosGerasimosAntoniosGranzatiata
7691894TselentisDionysiosGerasimosTselentata
7701894TselentisGeorgiosGerasimosTselentata
7711894TselentisSpyridonCharalambosTselentata
7721894MatsoukisFokionGabrielMatsoukata
7731895AntipasGerasimosGeorgiosAntippata
7741895AntipasAndreasSpyridonAntippata
7751895AntipasCharalambosDionysiosFrassata
7761895VandorosDimitriosGerasimosDivolos
7771895ViolantisKonstantinosGerasimosTselentata
7781895GermenisPanagisSpyridonFiskardo
7791895GermenisPanagisSpyridonFiskardo
7801895KolaitisPanagisDionysiosMatsoukata
7811895KondogourisNikolaosGerasimosKatsarata
7821895KavadiasDimitriosAntoniosKatsarata
7831895KondourisSimonGerasimosMatsoukata
7841895BarzoukasGerasimosDimitriosBarzoukata
7851895BarzoukasStylianosGerasimosBarzoukata
7861895PatrikiosMiltiadisSpyridonMarkantonata
7871895TselentisAlexandrosGerasimosTselentata
7881895TselentisNikolaosIoannisFiskardo
7891895TselentisIliasPanagisTselentata
7901895TselentisDimitriosPanagisTselentata
7911895TselentisCharalambosKonstantinosTselentata
7921895ChrisafisCharalambosGerasimosAntippata
7931895TselentisSpyridonCharalambosTselentata
7941896AntipasKonstantinosApostolosAntippata
7951896AntipasGeorgiosPanagisAntippata
7961896AntipasNikolaosPanagisAntippata
7971896AntipasKonstantinosCharalambosTselentata
7981896VandorosSokratisIoannisFrassata
7991896GermenisPanagisChristosFiskardo
8001896GermenisVasiliosAnastasiosGermenata
8011896GermenisPanagisEvaggelinosGermenata
8021896GermenisGeorgiosGerasimosGermenata
8031896GermenisIoannisCharalambosGermenata
8041896KondogourisDionysiosIliasFiskardo
8051896KondourisChristoforosGerasimosMatsoukata
8061896BarzoukasKonstantinosGerasimosBarzoukata
8071896MatsoukisOmirosAlexandrosMatsoukata
8081896MatsoukisGeorgiosVasiliosMatsoukata
8091896BarzoukasIliasDionysiosMatsoukata
8101896MatsoukisGeorgiosVasiliosMatsoukata
8111896PatrikiosAlexandrosPanagisMarkantonata
8121896TselentisGerasimosNikolaosTselentata
8131896TselentisAristotelisEvaggelinosTselentata
8141896TselentisDionysiosPanagisTselentata
8151896TselentisPanagorasElefteriosTselentata
8161896TselentisNikolaosMichailTselentata
8171897AntipasNikolaosGerasimosAntippata
8181897AntipasSpyridonGerasimosSteliata
8191897AntipasIoannisPanagisGermenata
8201897VandorosKonstantinosSpyridonFiskardo
8211897VentourasIoannisSpyridonPsillithria
8221897VandorosKonstantinosSpyridonFiskardo
8231897GermenisSpyridonPetrosGermenata
8241897KolaitisLeonidasDionysiosMatsoukata
8251897KokolisDimitriosNikolaosFiskardo
8261897MatsoukisPavlosGeorgiosMatsoukata
8271897MatsoukisIliasGerasimosMatsoukata
8281897MatsoukisNikolaosNikolaosMatsoukata
8291897PatrikiosNestorTheodorosAntippata
8301897TouliatosAlexandrosDimitriosMatheata
8311897TselentisGerasimosKonstantinosTselentata
8321898AntipasDionysiosSpyridonAntippata
8331898AntipasDionysiosIoannisAntippata
8341898AntipasGerasimosGeorgiosSteliata
8351898AntipasThrasivoulosGerasimosKatsarata
8361898ViolantisCharalambosGerasimosTselentata
8371898GermenisSpyridonNikolaosGermenata
8381898GermenisStavrosPanagisGermenata
8391898KondourisEvaggelinosGerasimosMatsoukata
8401898KondogourisNikolaosIliasFiskardo
8411898MatsoukisKonstantinosVasiliosMatsoukata
8421898BarzoukasCharalambosPanagisBarzoukata
8431898PatrikiosCharalambosNikolaosBarzoukata
8441898PatrikiosCharalambosEvaggelinosPsillithria
8451898PatrikiosDimitriosNeoklisMatsoukata
8461898TselentisGerasimosCharalambosFiskardo
8471898TselentisCharalambosGeorgiosFiskardo
8481898TselentisAntoniosPanagisTselentata
8491898TselentisGerasimosGeorgiosTselentata
8501898TselentisPanagisSpyridonTselentata
8511898TselentisIoannisNikitasTselentata
8521898TselentisNikolaosElefteriosTselentata
8531898TselentisSpyridonPanagisTselentata
8541898TouliatosKonstantinosIoannisPaliostari
8551898CharitatosKyriakisIoannisPaliostari
8561898PanasDionysiosPeriklisFiskardo
8571899AntipasGeorgiosTheodorosPsillithria
8581899AntipasEvaggelinosNothosAntippata
8591899AntipasDionysiosGerasimosAntippata
8601899AntipasKonstantinosGerasimosAntippata
8611899VandorosKonstantinosApostolosFrassata
8621899VandorosPanagisCharalambosFrassata
8631899VandorosGerasimosApostolosFrassata
8641899DiamantisPanagiotisGeorgiosMatheata
8651899KondourisGeorgiosEpaminondasFiskardo
8661899KakaviotisGeorgiosSpyridonFiskardo
8671899MatsoukisPanagiotisAlexandrosMatsoukata
8681899MatsoukisKonstantinosPanagisMatsoukata
8691899MatsoukisIoannisGerasimosMatsoukata
8701899BarzoukasAntoniosGeorgiosBarzoukata
8711899BarzoukasVasiliosPanagisBarzoukata
8721899PatrikiosGerasimosPanagisMarkantonata
8731899TselentisSpyridonIoannisFiskardo
8741899TselentisKonstantinosAnastasiosFiskardo
8751899TselentisGerasimosAristotelisTselentata
8761899TselentisNikolaosTheodorosTselentata
8771899TselentisSokratisGerasimosTselentata
8781899CharitatosIrodotosIoannisPaliostari
8791899GermenisGeorgiosSpyridonGermenata
8801899GermenisPanagisCharalambosGermenata
8811900AntipasKonstantinosGeorgiosGermenata
8821900AntipasSpyridonPanagisGermenata
8831900AntipasIliasNikolaosPsillithria
8841900AntipasStavrosKonstantinosPsillithria
8851900AntipasKonstantinosGerasimosAntippata
8861900AntipasDimitriosGeorgiosAntippata
8871900AnninosVasiliosKonstantinosPaliostari
8881900VandorosDimosthenisSpyridonFiskardo
8891900VandorosApostolosNikolaosFrassata
8901900VandorosPanagisCharalambosFrassata
8911900VandorosKonstantinosVasiliosBarzoukata
8921900GermenisGerasimosPetrosGermenata
8931900GermenisIraklisCharalambosGermenata
8941900KondourisGeorgiosDimitriosFiskardo
8951900KakaviotisGeorgiosSpyridonFiskardo
8961900KondogourisSpyridonKonstantinosPsillithria
8971900KondourisAristotelisGerasimosMatsoukata
8981900KondogourisSokratisGeorgiosMatsoukata
8991900KokolisAntoniosNikolaosFiskardo
9001900KavadiasGerasimosPanagisTselentata
9011900KantasGeorgiosIoannisFiskardo
9021900MatsoukisLambrosKonstantinosMatsoukata
9031900MatsoukisPhiliposGerasimosMatsoukata
9041900PatrikiosGerasimosEvaggelinosPsillithria
9051900PatrikiosGerasimosPanagisMarkantonata
9061900PatrikiosGerasimosEvaggelinosMarkantonata
9071900PatrikiosLambrosIliasMarkantonata
9081900TselentisGerasimosCharalambosFiskardo
9091900TselentisGerasimosGeorgiosFiskardo
9101900TselentisPanagisNikitasTselentata
9111900TouliatosSpyraggelosIoannisPaliostari
9121900TselentisChristosGeorgiosFiskardo
9131900PanasKleanthisPeriklisFiskardo
9141900VandorosDimitriosNikolaosDivolos
9151900VandorosPanagisGerasimosSteliata
9161901ArdavanisPanagisChristosPsillithria
9171901AntipasIoannisGerasimosPsillithria
9181901AntipasGerasimosTheophilosPsillithria
9191901VandorosLambrosIoannisFrassata
9201901GermenisVasiliosSpyridonFiskardo
9211901GermenisNikolaosAnastasiosGermenata
9221901BarzoukasSpyridonSpyridonBarzoukata
9231901MatsoukisDionysiosGerasimosMatsoukata
9241901BarzoukasKonstantinosPanagisBarzoukata
9251901PatrikiosPanagisNikolaosMarkantonata
9261901PatrikiosIoannisEvaggelinosPsillithria
9271901TselentisKleanthisGerasimosTselentata
9281901TselentisOdisseusGerasimosTselentata
9291901TselentisEvaggelinosTheodorosTselentata
9301901TselentisFokionGeorgiosTselentata
9311901TouliatosNikolaosAntoniosPaliostari
9321901AntipasNikolaosIoannisAntippata
9331901VandorosGerasimosCharalambosDivolos
9341902AntipasEvaggelinosGeorgiosFiskardo
9351902AntipasIraklisCharalambosTselentata
9361902AntipasPanagisGerasimosPsillithria
9371902AntipasGerasimosIoannisSteliata
9381902AntipasAthanasiosIoannisPsillithria
9391902VandorosXenophonNikolaosDivolos
9401902GermenisGerasimosAnastasiosFiskardo
9411902VandorosGerasimosCharalambosDivolos
9421902GermenisGeorgiosCharalambosGermenata
9431902VandorosKonstantinosGerasimosDivolos
9441902GermenisNikolaosPetrosGermenata
9451902GermenisPanagisAnastasiosGermenata
9461902TselentisVasiliosElefteriosTselentata
9471902TouliatosPetrosDionysiosPaliostari
9481902CharitatosCharalambosIoannisPaliostari
9491902AntipasSpyridonApostolosAntippata
9501902VandorosGeorgiosCharalambosFrassata
9511902VandorosKonstantinosNikolaosAntippata
9521902KavadiasGerasimosAntoniosKatsarata
9531902BarzoukasDionysiosSpyridonBarzoukata
9541903AntipasPanagisSpyridonAntippata
9551903AntipasGeorgiosIoannisPsillithria
9561903VasilatosGerasimosPanagisFrassata
9571903VandorosAndreasVasiliosBarzoukata
9581903VandorosGerasimosAntoniosKatsarata
9591903KondogourisKonstantinosEfthimiosFiskardo
9601903KolaitisTheodorosDionysiosMatsoukata
9611903KondogourisPavlosGeorgiosMatsoukata
9621903ProkopisIoannisPetrosTselentata
9631903TselentisGerasimosPanagisTselentata
9641903PatrikiosAntoniosSarantisBarzoukata
9651903MatsoukisAnargirosAndreasMatsoukata
9661904AntipasDionysiosTheodorosPsillithria
9671904AntipasGeorgiosIoannisAntippata
9681904AntipasGerasimosApostolosAntippata
9691904VandorosPanagisMariaFrassata
9701904KokolisKonstantinosPanagisGranstianata
9711904MatsoukisGerasimosIoannisBarzoukata
9721904BarzoukasSokratisPanagisBarzoukata
9731904PatrikiosNikolaosEvaggelinosPsillithria
9741904TselentisPatroklosIoannisFiskardo
9751904TselentisAnastasiosGerasimosFiskardo
9761904TselentisEvaggelinosKonstantinosFiskardo
9771904TouliatosGeorgiosSotiriosPaliostari
9781904TouliatosDimitriosIoannisPaliostari
9791904TselentisGrigoriosCharalambosFiskardo
9801904BarzoukasAlexandrosGerasimosBarzoukata
9811904TselentisAlexandrosNikolaosTselentata
9821905AntipasNikolaosNikolaosFiskardo
9831905AntipasGeorgiosGerasimosPsillithria
9841905ViolantisSokratisGerasimosTselentata
9851905VandorosSpyridonCharalambosBarzoukata
9861905GermenisEustathiosPetrosGermenata
9871905GermenisPanagisGrigoriosGermenata
9881905KondogourisSpyridonGeorgiosMatsoukata
9891905KavadiasVasiliosAntoniosKatsarata
9901905BarzoukasGerasimosGeorgiosBarzoukata
9911905TselentisCharalambosGerasimosFiskardo
9921905TselentisGeorgiosAntoniosTselentata
9931905TselentisNikolaosMichailTselentata
9941905TselentisSimonSpyridonTselentata
9951905TselentisCharalambosDionysiosTselentata
9961905TselentisFotiosIoannisTselentata
9971905CharitatosAggelosDionysiosPaliostari
9981905MatsoukisCharalambosIoannisFiskardo
9991906MatsoukisPanagiotisAndreasMatsoukata
10001908AntipasGeorgiosSpyridonAntippata
10011908AntipasSokratisIoannisPsillithria
10021908TselentisAndreasGerasimosTselentata
10031908VasilatosNikolaosDionysiosMatheata
10041908KondogourisSpyridonEvaggelinosFiskardo
10051908MatsoukisMiltiadisGerasimosMatsoukata
10061908PatrikiosNikolaosStavrosMarkantonata
10071908TselentisPanagisIoannisFiskardo
10081908TselentisGeorgiosCharalambosFiskardo
10091908TselentisGrigoriosPanagisTselentata
10101908TselentisGerasimosDionysiosTselentata
10111908TselentisGerasimosMichailTselentata
10121908GermenisGeorgiosAnastasiosGermenata
10131908AntipasGeorgiosPanagisPsillithria
10141908VasilatosNapoleonDionysiosMatheata
10151908KallinikosGerasimosCharalambosPaliostari
10161909VrionisGerasimosMenelaosBarzoukata
10171909VandorosIoannisVasiliosBarzoukata
10181909KapsalisVasiliosPanagisTselentata
10191909MatsoukisPanagisGerasimosMatsoukata
10201909MatsoukisMiltiadisGerasimosMatsoukata
10211909PatrikiosKonstantinosSarantisMatsoukata
10221909TselentisGerasimosAntoniosFiskardo
10231909TselentisCharalambosDionysiosFiskardo
10241909TselentisGeorgiosCharalambosFiskardo
10251909TselentisVasiliosKonstantinosTselentata
10261909TselentisGerasimosGeorgiosTselentata
10271909TselentisPanagisGeorgiosTselentata
10281909TselentisKonstantinosMichailTselentata
10291909GermenisGeorgiosPetrosGermenata
10301909AntipasGerasimosDionysiosPsillithria
10311909VentourasDionysiosSpyridonPsillithria
10321909GermenisAlexandrosGrigoriosGermenata
10331909GermenisSpyridonCharalambosGermenata
10341910AntipasPanagisGeorgiosMatsoukata
10351910AntipasDionysiosGerasimosAntippata
10361910VandorosKonstantinosGerasimosAntippata
10371910VandorosSokratisNikolaosDivolos
10381910BarzoukasNikolaosSpyridonMatsoukata
10391910TselentisDionysiosCharalambosFiskardo
10401910TselentisAristofanisCharalambosFiskardo
10411910TselentisGerasimosPanagisTselentata
10421910TselentisSpyridonLambrosTselentata
10431910TzortzatosVasiliosSpyridonMatsoukata
10441910AntipasAntoniosDionysiosPsillithria
10451910KokolisMichailPanagisGranzatiata
10461910GermenisSpyridonAnastasiosGermenata
10471910AntipasNikolaosGerasimosPsillithria
10481910VandorosPanagisVasiliosFrassata
10491910TselentisFriksonMichailTselentata
10501910TouliatosDimitriosSotiriosPaliostari
10511911KolaitisKonstantinosDionysiosMatsoukata
10521911MatsoukisPetrosGerasimosMatsoukata
10531911MatsoukisGeorgiosGerasimosMatsoukata
10541911MatsoukisGeorgiosGerasimosMatsoukata
10551911PanasGerasimosVasiliosTselentata
10561911PalikisianosEdouardosMenelaosMatsoukata
10571911TselentisGerasimosSpyridonTselentata
10581911TselentisSpyridonGeorgiosTselentata
10591911TselentisEvaggelinosSpyridonTselentata
10601911TselentisPanagisMichailTselentata
10611911TselentisAndreasNikolaosTselentata
10621911TselentisChristosMichailTselentata
10631911TselentisCharalambosGeorgiosTselentata
10641911TselentisGeorgiosCharalambosTselentata
10651911GermenisNapoleonPetrosGermenata
10661911AntipasIoannisIoannisTselentata
10671911AntipasPanagisKonstantinosPsillithria
10681911GermenisStylianosGeorgiosGermenata
10691911VentourasSokratisGerasimosPsillithria
10701912VasilatosKonstantinosDionysiosMatheata
10711912BarzoukasNikolaosPanagisMatsoukata
10721912PatrikiosSpyraggelosGeorgiosMatsoukata
10731912ProkopisGeorgiosNikolaosTselentata
10741912TselentisAggelosGeorgiosFiskardo
10751912TselentisPanagisSokratisTselentata
10761912TselentisTheodorosPeriklisTselentata
10771912TselentisGerasimosAntoniosTselentata
10781912KokolisDionysiosPanagisGranstianata
10791912AntipasDimitriosNikolaosBarzoukata
10801912AntipasIoannisGerasimosPsillithria
10811912GermenisAthanasiosGerasimosGermenata
10821912GermenisChristosGerasimosGermenata
10831912KolaitisAthanasiosDionysiosMatsoukata
10841913AntipasPanagisIoannisAntippata
10851913VandorosDimitriosGerasimosAntippata
10861913VasilatosGabrielPanagisPaliostari
10871913GermenisVasiliosPetrosPsillithria
10881913KapsalisEvaggelinosPanagisTselentata
10891913BarzoukasNikolaosPanagisBarzoukata
10901913PappadatosNikolaosGerasimosTselentata
10911913TselentisKonstantinosDionysiosTselentata
10921913TselentisDionysiosGeorgiosTselentata
10931913TselentisNikolaosLambrosTselentata
10941913VandorosNikolaosSpyridonPsillithria
10951913GermenisDimitriosAnastasiosGermenata
10961913KallinikosDionysiosCharalambosPaliostari
10971915TselentisEvaggelinosCharalambosFiskardo
10981915GermenisDionysiosPetrosGermenata
10991915KokolisStamatiosPanagisPsillithria
11001915TselentisGrigoriosAntoniosTselentata
11011915TselentisDionysiosSokratisTselentata
11021915TselentisSpyridonMichailTselentata
11031915TselentisIoannisGerasimosTselentata
11041915MatsoukisPanagisAlexandrosMatsoukata
11051915TzortzatosGerasimosSpyridonMatsoukata